SIKAGROUT 214-11 HS

Liên hệ

Sikagrout 214-11 HS là vữa rót gốc xi măng, không co ngót, đạt cường độ cao sớm

Hotline tư vấn: 0909 933 575