Sơn chống thấm KANSHIELD KS9999

Liên hệ

CHỐNG THẤM TƯỜNG NGOÀI CAO CẤP
– CHỊU ĐƯỢC THỜI TIẾT VÀ KHÁNH TIA UV
– DỄ SỬ DỤNG VÀ THI CÔNG
– KHÔNG DÙNG LỚP LÓT
– BÁM DÍNH TỐT VỚI NHIỀU LOẠI VẬT LIỆU
– ĐÀN HỒI TỐT
– KHÔNG ĐỘC HẠI
– KHÔNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN RÊU, NẤM

 

Hotline tư vấn: 0909 933 575