Sơn nước trong nhà KANSHIELD KS1111

Liên hệ

SƠN NƯỚC CAO CẤP TRONG NHÀ

– ĐỘ BÁM DÍNH CAO, ĐỘ PHỦ CAO
– GIỮ MÀU SẮC BỀN LÂU
– MÀNG SƠN MỊN MÀNG NHƯ LỤA
– LAU CHÙI ĐƯỢC, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Hotline tư vấn: 0909 933 575