SikaTop®-109 Seal VN

Liên hệ

SikaTop®-109 Seal VN là lớp phủ chống thấm 2 thành phần, có tính đàn hồi, sản phẩm được thi công lên bề mặt bê tông hay vữa để ngăn nước.

Hotline tư vấn: 0909 933 575